CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 724302

Lưu Trữ

Báo cáo thường niên 2017 12.02.2018 | 1258 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 19.01.2018 | 1228 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 19.10.2017 | 1347 lượt xem
Báo cáo tài chính bán niên 2017 15.08.2017 | 1380 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 18.07.2017 | 1395 lượt xem
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 02.06.2017 | 1478 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG