CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 754275

Công bố

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 18.04.2022 | 296 lượt xem
Báo cáo thường niên năm 2021 24.02.2022 | 334 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 19.01.2022 | 386 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 16.10.2021 | 550 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG