CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 722693

Công bố

Báo cáo thường niên năm 2019 17.02.2020 | 382 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 17.01.2020 | 320 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 17.10.2019 | 349 lượt xem
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 09.08.2019 | 544 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2019 18.07.2019 | 626 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG