CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 770475

Công bố

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 18.01.2024 | 70 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 18.10.2023 | 110 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 20.07.2023 | 141 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 17.04.2023 | 379 lượt xem
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 30.03.2023 | 236 lượt xem
Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 30.03.2023 | 196 lượt xem
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2023 30.03.2023 | 173 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG