CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 727356

Công bố

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 20.04.2021 | 154 lượt xem
Báo cáo thường niên năm 2020 10.03.2021 | 215 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 20.01.2021 | 316 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 17.10.2020 | 400 lượt xem
Báo cáo tài chính soát xet 30.06.2020 15.08.2020 | 418 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG