CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 757916

Công bố

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 17.04.2023 | 55 lượt xem
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 30.03.2023 | 79 lượt xem
Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 30.03.2023 | 58 lượt xem
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2023 30.03.2023 | 54 lượt xem
Quy chế kiểm toán nội bộ 02.03.2023 | 111 lượt xem
Báo cáo thường niên năm 2022 24.02.2023 | 114 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG