CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 772623

Quan hệ cổ đông

TM BCTC Quí 2 2014 13.07.2015 | 1695 lượt xem
Công Văn Công Bố Thông Tin Quí 2 2014 13.07.2015 | 1661 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 2 2014 13.07.2015 | 1706 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 2 2014 13.07.2015 | 1657 lượt xem
TM BCTC Quí 1 2014 13.07.2015 | 1709 lượt xem
NQ12 Ngày 19-04-2014 13.07.2015 | 1714 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 1 2014 13.07.2015 | 1607 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 1 2014 13.07.2015 | 1605 lượt xem
Công Văn Công Bố Thông Tin Quí 1 2014 12.07.2015 | 1722 lượt xem
Báo Cáo Soát xét 6 tháng 2014 11.07.2015 | 1748 lượt xem
Báo Cáo Quản Trị Năm 2014 10.07.2015 | 1807 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG