CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 770475

Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Thường Niên 2014 13.07.2015 | 1688 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Quí 4 2014 13.07.2015 | 1706 lượt xem
TM BCTC Quí 3 2014 13.07.2015 | 1680 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 3 2014 13.07.2015 | 1724 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 3 2014 13.07.2015 | 1750 lượt xem
TM BCTC Quí 2 2014 13.07.2015 | 1685 lượt xem
Công Văn Công Bố Thông Tin Quí 2 2014 13.07.2015 | 1652 lượt xem
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh quí 2 2014 13.07.2015 | 1697 lượt xem
Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 2 2014 13.07.2015 | 1649 lượt xem
TM BCTC Quí 1 2014 13.07.2015 | 1702 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG