CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 766170

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2015 17.07.2015 | 1875 lượt xem
Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 17.07.2015 | 1935 lượt xem
Ủy Quyền Dự Đại Hội DCD 2015 15.07.2015 | 1827 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 2014 15.07.2015 | 1839 lượt xem
Báo Cáo Kế Hoạch SXKD 2015 15.07.2015 | 1916 lượt xem
Báo Cáo Kiểm Soát 2014 15.07.2015 | 1927 lượt xem
NQ HDQT Số 19 Ngày 28-01-2015 15.07.2015 | 1664 lượt xem
HD Kiểm Toán 2014 15.07.2015 | 1817 lượt xem
Báo Cáo Thường Niên 2014 13.07.2015 | 1675 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG