CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 754275

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 17.07.2015 | 1863 lượt xem
Ủy Quyền Dự Đại Hội DCD 2015 15.07.2015 | 1760 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 2014 15.07.2015 | 1777 lượt xem
Báo Cáo Kế Hoạch SXKD 2015 15.07.2015 | 1849 lượt xem
Báo Cáo Kiểm Soát 2014 15.07.2015 | 1861 lượt xem
NQ HDQT Số 19 Ngày 28-01-2015 15.07.2015 | 1602 lượt xem
HD Kiểm Toán 2014 15.07.2015 | 1748 lượt xem
Báo Cáo Thường Niên 2014 13.07.2015 | 1612 lượt xem
Báo Cáo Tài Chính Quí 4 2014 13.07.2015 | 1631 lượt xem
TM BCTC Quí 3 2014 13.07.2015 | 1595 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG