CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 776644

Quan hệ cổ đông

Danh Sách ứng cử hộ đồng qản trị và ban kiểm soát

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

 

01. HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY  

02. NGUYỄN VĂN CẦN

03. LÊ TRƯỜNG KỸ

04. LÊ ANH LONG

05. HOÀNG NGỌC LỘC

 

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

 

01. KHƯƠNG TỊNH

02. NGUYỄN THỊ THẢO

03. HUỲNH NGUYÊN VĂN

Các bài viết khác: Xem tất cả

Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG